Praetor Vicarius – A Testvériség Mozgatórugója

Elnevezés, háttér, filozófia

vicarius egy latin szó, helyettest vagy megbízottat jelent. Régen, amikor az állami hivatalok még latinul üzemeltek, a magyar nyelvben is használatos volt fonetikus formában. A marxista kultúrgyomlálás tüntethette el a köznapi nyelvből. De néhány példa: Viceházmester (a házmester helyettese), Viceadmirális (altengernagy), Viceispán. Az angolban is megragadt, lásd: Vice president – alelnök.

Természetesen ,ahogy annyi más, ez is Rómában gyökerezik, ahol szintén helyettest, vagy valamilyen al-pozíciót jelölt. A Testvériség esetében a Praetor előtaggal együtt használatos, szabadfordításban nagyjából annyit tesz: helyettes tiszt; szerepében és feladataiban nagyjából az alelnöki titulussal ekvivalens (bár az alelnök sem mindenhol jelenti pontosan ugyanazt).

Abból az atmoszférából, abból a jelenségből, ami a szervezet maga, ő is jócskán kiveszi a részét, legalább annyira, mint az Imperator. Gyakorlati szerepe olyan, mint az Egyesült Államok alelnökének. De hasonlítható egy haditengerészeti hajó első tisztjéhez is:

„Ő a hajó második legfontosabb embere, a kapitány jobb keze. A mindennapi élet irányításáért felel, feladatai közé tartozik a viták elsimítása, büntetések kiszabása. Ellenőrzi, hogy mindenki betartja-e a kapitány parancsait. A kisebb vétségekért ő szabja ki a büntetéseket. Ahhoz, hogy mindezt sikeresen végrehajtsa valaki, megkérdőjelezhetetlen tekintélyre, diplomáciai érzékre van szükség, és a legénység egyik legkeményebb tagjának kell lennie.”

A kapitány távollétében az első tiszt a parancsnok. Ahogy az elnök lemondása vagy halála esetén az alelnök veszi át a helyét. De ez nem a legfontosabb részlet. A legfontosabb részlet, hogy hinnie kell abban az ügyben, amit az elnökkel együtt képviselnek, és terjesztenie, promótálnia folyamatosan. Teljesen egy hullámhosszon kell lennie az elnökkel, vagy első tisztként a kapitánnyal. Első tisztként ő az, aki a kapitány parancsait megismétli a hídon, háromszoros hangerővel, és ez nem csak fizikai műveletként a feladata. Mindig, minden helyzetben a kapitány pártját kell fognia, és akaratát felerősítenie, hogy a legényésggel szemben mindig kellő erejű karizmát, határozottságot, és legfőképp egységet tudjanak közös erővel felmutatni.

 

Munkakör

  1. Első és egyben legnehezebb feladata, hogyha az IMPERATOR meghal, vagy cselekvésképtelen, akkor REGENS-ként átvegye a szerepét. A Regens cím szakrálisan nem egyenértékű az Imperatorral, de cselekvési szabadságban, jogkörökben igen. Annyi különbséggel, hogy megbizatása egy évre szól, és a CONSILIUM-nak kell újraválasztania, vagy új REGENS-t kijelölnie a megbizatás lejártával. De minden egyébben az Imperator leírása az irányadó.
  2. Másodlagos feladata a közösség mozgatása, lelkesítése, életbentartása, motivációja. Ismerje a tagságot minél alaposabban, szervezzen közösségi programokat, találkozókat, eseményeket folyamatosan, és buzdítsa a tagokat a cselekvése, feladatok végzésére, önfejlesztésre. Használja ki azt a speciális előnyét, hogy nem kell parancsolgatnia folyamatosan, és így sokkal barátibb, bizalmasabb viszonyt tud kialakítani az emberekkel. Legyen az a személy, aki mindig tud egy-két jó szót szólni, vagy éppen emlékeztetni az embereket arra, miért is dolgoznak.
  3. További feladata, hogy erősítse és fedezze az IMPERATOR szavát minden körülmények között a közösség többi tagja felé.
  4. Mindezekről tegyen rendszeres jelentést a Vezérkar számára.

Jogkörök

Extra jogkörökkel nem bír, viszont bír minden olyan jogkörrel, ami minden Praetornak kijár. Tekintélyének fő forrása, hogy közvetlenül az Imperator mellett tartózkodik a hierarchiában.

 

Javasolt irodalom és média

Battlestar Galactica (William Adama admirális és Saul Tigh első tiszt kapcsolata és közös erejű vezetésük)

Sons of Anarchy (Jax és Clay dinamikája)

Star Wars – A Sithek Bosszúja, A Birodalom Visszavág, és A Jedi Visszatér (Az Uralkodó és Darth Vader kapcsolata, és közös erejű vezetésük)

A Bukás (Hitler és Göbbels viszonya, illetve közös erejű vezetésük)

Napóleon (2002) (Napóleon és Louis de Caulaincourt kapcsolata