Tagság

A társaságunkban való tagság – legalábbis az első fokozatokon – nem jár semmilyen kötelezettséggel azokon a feladatokon túl, amiket önként elvállal egy tag. Nem kötelessége megjelenni gyűléseinken vagy rendezvényeinken, nem kötelessége résztvenni a kollektív segítségnyújtásban, nem kötelessége promotálni a szervezetet. (sőt!) Ami kötelessége, az kizárólag az Alkotmányunkban lefektetett tíz pont. Amíg ezekhez teljes mértékben lojális, addig szívesen látott személy.

Megértettük és elfogadtuk, hogy vannak, akiknek ez életforma és cél lesz, míg másoknak csupán hobbi és érdekes emberek gyűjtőhelye. Ez így van jól. Amíg valaki tiszteli a törvényeinket, és tartja a titkunk, mindaddig nem jelent számunkra semmilyen problémát, hogyha csak érdeklődés szintjén van köreinkben.

Ami fontos, hogy minden igazságosan működjön, és minden tagunknak pontosan annyi befolyása és annyi lehetősége legyen, mint amennyi munkát, pénzt, időt ő maga is belefektetett a kollektíva életébe.

Mindezek okán fokozatokat különböztetünk meg, a tetteket és hozzájárulásokat számontartjuk és elszámoljuk, jogokat és pozíciókat pedig csakis teljesítmény nyomán lehet szerezni. Mint ahogyan semmi sem kötelező, úgy semmilyen jog sem jár alanyi jogon.

Ez a meritokrácia alapja.