Alkotmány

A kétezertizenhetedik évben a Nyugat haldoklik. Miközben minden egyes személy kizárólag a saját kiüresedett életét tartja fontosnak, addig kultúránk, filozófiánk, eszméink, és népünk maga, mind-mind kihunynak olyan halványan, lassan, hogy észre sem vesszük.
Nemzedékünk a történelem árváiból áll. Nem vagyunk senkik. Nem tartozunk sehova. Nem kötődünk sehova. Nem tudunk bízni, mert nem tudunk hűek lenni. Nem tudunk hűek lenni, mert nincs mihez. Nem tudunk bátrak lenni, mert nincs kikért. Nem tudunk bízni, mert mi sem vagyunk őszinték. Nem vagyunk őszinték, mert senki más sem az velünk.
De mi lenni akarunk valakik. Leszünk testvérek, barátok, bátor harcosok. Igaz emberek, igaz társak, hű szövetségesek.
Új társadalmi szerződést kötünk itt és most. Újra felállítjuk a porba döntött idolokat. Új identitást építünk, mely a múltunkból táplálkozik.
Bebizonyítjuk, hogy létezik önzetlenség. bebizonyítjuk, hogy létezik őszinteség. Bebizonyítjuk, hogy létezik összetartás. Bebizonyítjuk, hogy létezik nemesség.
Nem rettent meg minket többet a gyarlóság, hűtlenség, árulás és kudarc. Tudni fogjuk, hogy mindig találni fogunk a Ruvola és az Aquila alatt barátot, hitet, és erőt a folytatáshoz.
Újra bízni fogunk egymásban. Aki pedig nem tartja tiszteletben közös törvényeinket, nem tartozhat közénk.
Megtagadjuk az ÉN hamis bálványát, és önként lépünk őseink évezredes nyomdokába, hogy megmentsük, és továbbvigyük mindazt, amit elődeink felfedeztek, megalkottak, kivívtak nekünk és utódainknak.
NEM FÉLÜNK TÖBBÉ KEZET NYÚJTANI EGYMÁSNAK. NINCS MIT VESZÍTENÜNK. DE MIÉNK LEHET AZ ERŐ, A DICSŐDÉG, ÉS A HIT EGY ÚJ HAJNALBAN.

1. A testvérek személyazonossága és létszáma; a TVR. szokásai és hagyományai mind a szervezet sérthetetlen titka, mellyel a Vezérkar rendelkezik.

2. A TVR. a 717 teljes körű jogutódja és szellemi örököse. Küldetése a 717 szellemét továbbvinni.

3. A TVR. soha nem keveredhet bele nyilvános politikai ügyekbe, politikai sárdobálásba, pártpolitikába. Pártot a TVR és tagjai soha nem alapítanak.

4. A TVR. soha nem keveredhet bele vallási ügyekbe. Vallást, egyházat a TVR. és tagjai soha nem alapítanak.

5. A testvérek vállalják, hogy testvéreiket minden lehetséges területen segítik, legyen az anyagi, kapcsolati, vagy szellemi tőke.

6. Egy testvér soha, semmilyen körülmények között nem árthat testvérének. Sérelmeit a független Esküdtszék bírálja el.

7. A TVR. kötelékén belül megadjuk és megköveteljük az igazmondást.

8. A TVR. államformája nem köztársaság, de alkotmányos monarchia. Kormányzati formája nem demokrácia, de meritokrácia; avagy jogokat tetteik alapján érdemelnek ki és birtokolnak a testvérek.

9. A testvérek egyöntetűen kijelentik, hogy a Đ, mint értékmérő és értéket képviselő eszközt; elfogadják javaik, munkájuk és segítségük ellentételezéseként. Úgy a Vezérkartól, mint egymástól.

10. A testvérek számára ezen alapelveken kívül más kötelezettségük nincsen, kizárólag annyi, amennyit ezen felül önként elvállalnak egymás számára, vagy a TVR.-ért magáért. Azonban amit elvállaltak, azt kötelességük elvégezni.

2017. március 24. Budapest
IMP. I.  Z.
Zem
pr.v. Axinuiss
pr.u. Z.A.
L.R.
N.D.C.
Cara Lava’ley
Olice